تشکیل جلسه شورای فرهنگی

تشکیل شورای فرهنگی استانداری سیستان وبلوچستان

 

شورای فرهنگی استانداری راس ساعت 13روز شنبه مورخ 11/27/ 97 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید به ریاست جناب آقای دکتر نورا معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع ورئیس شورای فرهنگی استانداری برگزارگردید.

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ،ابتدا آقای زینلی مشاوراستانداردرامور ایثارگران ودبیرشورای فرهنگی استانداری ضمن عرض تسلیت شهادت مظلومانه پاسداران جان برکف درحادثه دلخراش محور خاش _ زاهدان  ،درخصوص مصوبات جلسات گذشته وهمچنین برنامه های توسعه ترویج فرهنگ نماز وامربه معروف ونهی ازمنکر وهمچنین برگزاری دوره های آموزشی ترویج وتوسعه فرهنگ نماز  ویژه معاونین محترم فرمانداران وبخشداران شمال وجنوب استان که در مرکز استان وهمچنین شهرستان ایرانشهر برگزار گردید، توضیحات لازم را ارئه نمودند واز دفتر برنامه ریزی ، نوسازی وتحول اداری در اینخصوص تشکر نمودند .در ادامه جناب آقای دکتر نورا معاون محترم امور اقتصادی وتوسعه منابع ورئیس شورای فرهنگی با تسلیت شهادت حافظان امنیت وافسران رشید اسلام درمحور خاش _ زاهدان وتشکر از همه آحاد مردم درخلق حماسه عظیم 22 بهمن، درخصوص برپائی نماز اول وقت وآثار فرهنگی واجتماعی وتربیتی نماز جماعت اظهار داشتند : همانگونه که در روایات واحادیث آمده است نماز عمود دین است ودرواقع می توان گفت نماز شاهرگ حیات طیبه است که بنده نمازگزار به دست خود مقدمات آن را فراهم نموده است ونماز بنائی محکم و روبه آسمان است که به طرف بالا پیش میرود وهر چه ستونهای این بنا وساختمان بیشتر ومحکمتر ساخته شود بهره وری آن بیشتر می شود . ایشان در ادامه  با تاکید به دستورالعمل صادره وزیر محترم کشور درخصوص ترویج فرهنگ نماز وامر به معروف ونهی از منکرخواستار برگزاری برنامه های شورای فرهنگی وتاکید بر اجرای مصوبات قبلی شدند .

 ایشان در ادامه وضعیت ارزیابی شاخص های عمومی  استانداری که توسط دفتر عملکرد وامور بازرسی وزارت کشور مورد ارزشیابی قرارگرفته و امتیاز بالائی راکسب نموده اند ، از دبیر محترم شورای فرهنگی وکلیه اعضاء تقدیر وتشکر نمودند .


۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ۰۸:۴۴