تقدیر از اعضای شورای فرهنگی استانداری باحضور دبیرمحترم شورای فرهنگی وزارت کشور

در جلسه شورای فرهنگی به ریاست سرکارخانم سید زاده معاون محترم توسعه مدیریت و منابع  و رییس شورای فرهنگی و با حضور جناب آقای قشقایی دبیر محترم شورای فرهنگی وزارت کشور از اعضای شورای فرهنگی استانداری  به پاس زحماتشان با لوح سپاس و هدیه تقدیر و تشکر گردید
تقدیر
تقدیر

۲۷ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۱۲