شورای فرهنگی استانداری سیستان و بلوچستان حائز رتبه برتر در بین استان های کشور شد

دبیر شورای فرهنگی وزارت کشور در دیدار با استاندار سیستان و بلوچستان از کسب رتبه برتر این استانداری در موضوعات فرهنگی بین استانداری های سراسر کشور طی سال 1397 خبر داد.

در این دیدار آقای قشقایی بیان داشتند:استانداری  پیشانی استان است و هر چه در امور فرهنگی و مباحث ترویج فرهنگ نماز و امر به معروف و نهی از منکر فعال تر باشد،تاثیرات مطلوب بیشتری در دستگاه های اجرائی و جامعه میگذارد..

در این دیدار دبیرشورای فرهنگی وزارت کشور با اهداء لوح سپاسی از برنامه ها و مدیریت مسایل فرهنگی استان از استاندار تجلیل کرد.
رتبه
رتبه
رتبه
رتبه 1

۲۷ آذر ۱۳۹۸ ۱۱:۴۹