آدرس : میدان آزادی  روبروی هتل استقلال استانداری سیستان و بلوچستان کد پستی 9816718793

شماره تماس : 05431127715

 شماره فاکس : 05433215117